Krovy

Strecha a krov rodinného domu tvoria základný architektonický výraz stavby. O strechu je potrebné starať sa, aby zvládla zátaž krytiny je potrebný krov, ktorý spolu s dalšími nosnými a nenosnými prvkami zabezpečuje jej stabilitu.