Výrobný postup

Práce realizuje stavebná firma SKD, s.r.o.